Cách để chuyển Bitcoin trên Blockchain đang bị pending

Khuyến khích mọi người sử dụng xác nhận giao dịch thông thường. Đây chỉ là cách xử lý trong tình huống giao dịch bị pending trong vòng 24h đến 48h mà vẫn không được xác nhận.


CÁCH ĐẨY LỆNH BỊ PENDING TRONG .

Bước 1 Mở ví trong blockchain.info ra
Bước 2 Click vào chi tiết giao dịch
Bước 3 Trên đường dẫn URL của giao dịch thêm vào đoạn text sau : ?format=hex
Bước 4 Chọn URL và thêm đoạn text ở trên vào, nó sẽ convert giao dịch qua dạng mã hex
Bước 5 Copy hết đoạn mã hex đó
Bước 6 Mở web này ra : https://blockchain.info/pushtx, rồi dán hết đoạn mã hex đã copy ở bước 5
Bước 7 Chọn lệnh submit transaction

Mục đích của lênh này : Do mình send đi phí ít quá nên các miner bỏ qua, không chịu xác nhận. Lần lần nó trôi vào quá khứ. Lệnh này giúp phát thông tin lên toàn mạng lưới Bitcoin lần nữa, nhắc các miner confirm. Kiểu như là quá nhiều giao dịch, nên bạn phải chủ động index lên cho Blockchain biết và xác nhận nhanh cho bạn.

Lưu ý Khuyến khích mọi người sử dụng xác nhận giao dịch thông thường. Đây chỉ là cách xử lý trong tình huống giao dịch bị pending trong vòng 24h đến 48h mà vẫn không được xác nhận.Mọi thao tác mọi người nên cực kỳ cẩn thận, Bitbox chỉ hỗ trợ kỹ thuật đến mức độ này và không tiếp nhận các tình huống xử lý trực tiếp.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *