Ethereum lại được đánh giá cao hơn Bitcoin về sự phát triển

Ethereum đã tỉ lệ giá của nó với Bitcoin, mặc cho những biến động trong tháng qua và một số giao dịch nhuốm màu bất chính, đồng tiền số này vẫn tiếp tục duy trì sự phổ biến của nó.


Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người đứng đầu các ngân hàng đang chú ý đến thị trường tiền thuật toán, cũng như tiềm năng và sự thành công của các mô hình tài chính dựa trên Blockchain.

Một trong những người chúng ta đang nói đến là Mike McGovern, người đứng đầu mới tại bộ phận Dịch vụ Nhà Đầu tư Fintech tại Brown Brothers Harriman & Co, trong số các ngân hàng tư nhân lâu đời nhất của Mỹ

McGovern nói :

Nhận xét của McGovern cũng phản ánh những quyết định tài chính của ngân hàng này, thể hiện rõ nhất qua việc họ đã theo dõi và đầu tư vào Ethereum từ năm năm qua. Các công ty đầu tư khác cũng đang làm như vậy, ví dụ như MGT Capital đã bắt đầu khai thác Ethereum với mục tiêu tạo lợi nhuận.

Ethereum đã tỉ lệ giá của nó với Bitcoin, mặc cho những biến động trong tháng qua và một số giao dịch nhuốm màu bất chính, đồng tiền số này vẫn tiếp tục duy trì sự phổ biến của nó.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *