Tiền Bitcoin

5 điều khiến cho giá BitCoin tăng vọt

Đó là điều lo ngại với chính phủ các nước nhưng không là trở ngại với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nó.

Lịch sử hình thành và niềm tin đầu tư vào bitcoin

Có những người thì tham gia đào và nhận được tiền thưởng từ mật mã, có người thì giao dịch trao đổi và mọi người

5 kiến thức, bạn nên biết về bitcoin

BitCoin được tạo ra dựa trên thuật toán, và có 21 triệu BitCoin sẽ được khai thác khi các thuật toán được giải. Hiện nay

Ý nghĩa và chuỗi sự kiện quan trọng của bitcoin

Là đồng tiền thông minh: Có khả năng lập trình vào từng satoshi mục đích tiêu tiền hoặc tự kích hoạt với hợp đồng thông

BitCoin – Từ A – Z kiến thức mà bạn nên biết

Blockchain có thể là một giải pháp cho sự tụt hậu và cản trở phát triển game của các nhà sản xuất do những giới

Cách để chuyển Bitcoin trên Blockchain đang bị pending

Khuyến khích mọi người sử dụng xác nhận giao dịch thông thường. Đây chỉ là cách xử lý trong tình huống giao dịch bị pending

Đầu tư Bitcoin không hề dành cho người yếu tim

Chỉ số thống trị khối lượng giao dịch cũng giảm sút từ hơn 60% giảm xuống còn 37%. Qua đó dấy lên làn sóng lo