Thực hiện gửi hai lần Bitcoin và cách thức nó hoạt động

Có nhiều phương thức để chống lại điều này – ví dụ như các nhà điều hành ví giữ liên kết mạnh mẽ với các nút đào để truyền các giao dịch một cách trực tiếp – do đó một giao dịch khác sử dụng cùng một đầu ra với ý định gian lận không thể được đưa vào mạng lưới.

Gửi hai lần (double spend) là khi hai giao dịch khác nhau được gửi vào mạng lưới đang cố gắng gửi cùng một số dư tài khoản. Đương nhiên sẽ phòng thủ chống lại điều này bằng cách xác nhận giao dịch nào được tính vào một khối trước.

Nếu hai giao dịch được gửi vào mạng lưới sử dụng cùng một khoá riêng và cùng một quỹ nhưng được gửi đến các địa chỉ bitcoin khác nhau thì khi giao dịch truyền qua mạng lưới, một nửa mạng lưới sẽ chấp nhận một giao dịch và một nửa khác chấp nhận giao dịch còn lại.

Tình huống được giải quyết bởi bất kì phía nào của mạng lưới xử lí một trong hai giao dịch vào khối trước.

Vì vậy, nếu bạn cố gắng gửi bitcoin của mình hai lần – một lần cho một thương nhân nào đó và một lần trở lại địa chỉ khác dưới sự kiểm soát của bạn, thì bạn sẽ có 50% cơ hội lấy lại tiền của mình và nhận sản phẩm miễn phí nếu địa chỉ của bạn được mạng lưới bitcoin chấp nhận.

Điều này phụ thuộc vào việc giao dịch nào được truyền sâu hơn vào mạng lưới. Ví dụ nếu giao dịch A đến mười nút đào kiểm soát 80% hash power của mạng lưới trước và giao dịch còn lại chỉ đạt 20% thì giao dịch A sẽ có 80% cơ hội được tham gia vào khối tiếp theo và sẽ là giao dịch được xác nhận.

Có nhiều phương thức để chống lại điều này – ví dụ như các nhà điều hành ví giữ liên kết mạnh mẽ với các nút đào để truyền các giao dịch một cách trực tiếp – do đó một giao dịch khác sử dụng cùng một đầu ra với ý định gian lận không thể được đưa vào mạng lưới.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *