cách lên cấu hình máy đào tiền ảo

Hướng dẫn cách lên cấu hình hoàn chỉnh một bộ máy đào Bitcoin, ETH, ETC, ZEC mới nhất

=> ngoài ra còn các VGA mới ra nữa như RX 570, RX 580, hoặc VGA của NIVDIA như GTX 1060, 1070, 1080 …. tùy